IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Bổ sung hồ sơ CBTT bán đấu giá lần đầu ra bên ngoài của Công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội

14/03/2018

Ngày 13/3/2018, Sở GDCK HN nhận được công văn số 111/TCT-BĐMPTDN ngày 13/3/2018 về việc bổ sung hồ sơ CBTT bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty mẹ - Tổng Công ty Thương mại Hà Nội. Sở GDCK HN trân trọng công bố toàn văn hồ sơ CBTT bổ sung trên.

File đính kèm: 


0. CV cua BCDCPH chap thuan CBTT bo sung


1. Cong van 111 TCT-BDMPTDN vv bo sung ho so cong bo thong tin


2. Hop dong thue dat so 91 HDTD - STNMT - CCQLDD


3. BCTC2017 me


4. Quyet dinh so 507 QDPT - KDTM vv tiep tuc giai quyet vu an kinh doanh thuong mai


5. Ban an so 01 2017 KDTM-ST ngay 13 01 2017