IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của công ty mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội

26/02/2018

(Theo quyết định số 1925/QĐ-TTg ngày 30/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty Mẹ - Tổng công ty Thương mại Hà Nội)


1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hoá: 
CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 38-40 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ trụ sở giao dịch: Số 11B phố Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3826 7984                       Fax: (84-24) 3928 8407

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100101273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/2/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 09/10/2014.

2. Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá, thuốc lào, đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm ); bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh; kinh doanh xuất khẩu gạo; kinh doanh hàng miễn thuế; phân phối bán buôn một số sản phẩm rượu và bán lẻ rượu tại một số địa điểm, cửa hàng; và một số ngành nghề kinh doanh khác theo giấy đăng ký kinh doanh.

3.  Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 2.200.000.000.000 đồng tương ứng số lượng 220.000.000 cổ phần

Trong đó:   -  Cổ phần Nhà nước nắm giữ                     : 0 cổ phần (tỷ lệ 0% VĐL);

                 -  Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược  : 143.000.000 cổ phần (tỷ lệ 65,00% VĐL);

                 -  Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.074.000 cổ phần (tỷ lệ 0,49% VĐL);

                 -  Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần (tỷ lệ 0% VĐL);

                 -  Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 75.926.000 cổ phần (34,51% VĐL)

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 75.926.000 cổ phần

5. Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần            Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

7. Điều kiện tham dự đấu giá: (Theo Quy chế đấu giá cổ phần).

8. Thời gian và địa điểm đăng ký tham dự đấu giá và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 26/02/2018 đến trước 15 giờ 30 phút ngày 23/03/2018 tại các đại lý đấu giá (chi tiết theo Quy chế bán đấu giá cổ phần).

9. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/03/2018 tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục (chi tiết theo Quy chế bán đấu giá cổ phần).

10. Thời gian và địa điểm bán đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 30/03/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

11. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 31/03/2018 đến 16 giờ ngày 09/04/2018

12. Thời gian hoàn tiền cọc: Từ ngày 03/04/2018 đến ngày 06/04/2018

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo: Bản công bố thông tin; Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.hnx.vn; www.haprogroup.vn; www.ivs.vn ; www.sotaichinh.hanoi.gov.vn và các website của các đại lý đấu giá)

File đính kèm