IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

IVS thông báo: Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tổ chức giao dịch lại bình thường kể từ ngày 25/01/2018

24/01/2018

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo đến các công ty chứng khoán thành viên:

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tổ chức giao dịch lại bình thường kể từ ngày 25/01/2018 (xem file đính kèm)