IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

IVS thông báo: Về việc ngừng Giao dịch ngày 24/01/2018 tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

24/01/2018

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM kính gửi Quý Công ty chứng khoán Thành viên công văn số 145/SGDHCM-TV về việc tiếp tục ngừng giao dịch ngày 24/01/2018 để kiểm thử hệ thống giao dịch với các công ty chứng khoán thành viên trước khi chính thức mở cửa thị trường trở lại.

File dowload