IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức đấu giá mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD405 - Bình Định

26/12/2017

Căn cứ vào thông báo của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 về việc thay đổi thời gian tổ chức  tham gia đấu giá cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD405 Bình Định, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 xin thông báo như sau:

  1.  Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá: Chậm nhất 14h00’ ngày 29/12/2017
  2.  Thời gian đấu giá: 14h30’ ngày 29/12/2017
  3.   Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/12/2017 đến 15h30’ ngày 05/01/2018
  4.   Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/12/2017 đến ngày 08/01/2018.

Nhà đầu tư xem Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên web: www.hud4.com.vnwww.ivs.com.vn)