IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật. (Lần 1 – Năm 2017)

17/11/2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật đến 15h30 ngày 17/11/2017 như sau :

+    Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 09 nhà đầu tư (có 03 nhà đầu tư tổ chức)
+    Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua 5.191.290 cổ phần (bằng 900% số lượng cố phần chào bán)