IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Thông báo bán thỏa thuận cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung Lần 2/2017

11/05/2017

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thông báo bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Miền Trung (Công ty) như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty: 45.244.310.000 đồng

    Vốn của SCIC: 12.161.060.000 đồng

    Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hành khách đường bộ, vận tải hàng hóa bằng đường bộ, hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt, đường bộ, xây dựng nhà các loại, Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, xây dựng các côngt rình dân dụng, buôn bán nhiên liệu……

2. Số lượng cổ phần của SCIC tại Công ty bán đấu giá: 1.216.106 cổ phần, giá khởi điểm: 19.700 đồng/cổ phần (mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần).

3. Số lượng cổ phần chưa bán hết: 1.216.106 cổ phần.

4. Toàn bộ số cổ phần chưa bán hết (1.216.106 cổ phần) sẽ được SCIC chuyển sang bán theo phương thức thỏa thuận kể từ ngày 11/05/2017 đến 15h ngày 19/05/2017 với giá khởi điểm là 19.700 đồng/cổ phần theo các điều kiện như sau:

a) Nhà đầu tư nộp phiếu đăng ký mua thỏa thuận tại Công ty cổ phần chứng khoán  Đầu tư Việt Nam từ ngày 11/05/2017 đến 15h ngày 19/05/2017.

b) Nhà đầu tư đăng ký mua thỏa thuận phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán của SCIC và đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào:

Tài khoản số:       999 999 999 995.

Tại:                   TMCP Bưu điện Liên Việt – Trụ sở chính.

Đơn vị thụ hưởng: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.

Nội dung: (Tên tổ chức/cá nhân) nộp tiền đặt cọc mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Miền Trung.

c) Trường hợp chỉ có 01 (một) nhà đầu tư: nhà đầu tư trả giá theo mức giá không thấp hơn giá khởi điểm như trên sẽ là nhà đầu tư trúng giá.

d) Trường hợp có 02 (hai) nhà đầu tư trở lên: nhà đầu tư nào trả giá cao hơn sẽ là nhà đầu tư trúng giá. Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên trả mức giá cao nhất bằng nhau thì IVS thực hiện chào bán cạnh tranh theo hình thức bỏ phiếu kín giữa các nhà đầu tư này với giá khởi điểm là mức giá cao nhất bằng nhau để lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao hơn là nhà đầu tư mua thỏa thuận cổ phần của SCIC.

e) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc (kể từ khi nhận được thông báo của SCIC), nhà đầu tư được lựa chọn mua thỏa thỏa thuận không thanh toán hết số tiền mua cổ phần vào tài khoản quy định sẽ bị loại khỏi danh sách nhà đầu tư mua cổ phần và không được nhận lại tiền đặt cọc, nhà đầu tư kế tiếp đảm bảo nguyên tắc bán cổ phần sẽ được lựa chọn là nhà đầu tư mua thỏa thuận.

5. Đề nghị nhà đầu tư quan tâm mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Miền Trung liên hệ và nộp đơn đăng ký mua cổ phần theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

Địa chỉ: Tòa nhà VCCI, Số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Điện thoại: 04.5730073, Fax: 04.5730088.

Trân trọng./.