Trong đó, số lượng cổ phiếu bán cho cổ đông hiện hữu là 8.050.000 cổ phiếu (tỷ lệ 2:1) và bán cho cổ đông chiến lược 10.850.000 cổ phiếu.

 

Ông Đoàn Ngọc Hoàn, Tổng giám đốc IVS cho biết, phần lớn số lượng chào bán cho đối tác chiến lược là dành cho các đối tác nước ngoài, với mục đích tận dụng nguồn vốn, năng lực cũng như kinh nghiệm của các thị trường chứng khoán lớn trong khu vực, giúp IVS phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.

 

 “Hiện tại, nhà đầu tư chiến lược của IVS là các quỹ đầu tư lớn tại Thượng Hải, họ có tiềm lực cũng như có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp IVS phát triển, đặc biệt là cầu nối nhà đầu tư Trung Quốc với thị trường chứng khoán Việt Nam”, ông Hoàn nói.