IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Hội đồng quản trị

24/08/2020

Ông Li Guang Jie (Lý Quang Kiệt)  - Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quốc tịch: Trung Quốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.

 

Ông Lee Ming Chuan Eric (Lý Minh Quyền)  - Thành viên HĐQT

Quốc tịch: Anh

Trình độ:  Thạc sĩ.

Ông Yim Fung (Diêm Phong) - Thành viên HĐQT

Quốc tịch: Trung Quốc

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ

Bà Dương Diễm Hoa  - Thành viên HĐQT

Quốc tịch: Trung Quốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Bà Nguyễn Thanh Tú  - Thành viên HĐQT

Quốc tịch: Việt Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân