IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Check Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Lịch Sự Kiện

02/11/2020FIR Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
02/11/2020VTR Giao dịch bổ sung - 4,097,200 CP
02/11/2020DBH Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
02/11/2020FIR Ngày GDKHQ Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30
02/11/2020NHH Ngày GDKHQ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 861:50, giá 45,000 đồng/CP
02/11/2020DBH Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP
02/11/2020IMP Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,469,300 CP
02/11/2020FIC Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 250 đồng/CP
02/11/2020FIC Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 250 đồng/CP
31/10/2020TST Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020