IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Lịch Sự Kiện

21/01/2019AMD Giao dịch bổ sung - 69,200,000 CP
19/01/2019SJ1 Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
18/01/2019LCD Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 600 đồng/CP
18/01/2019LBC Giao dịch bổ sung - 410,000 CP
18/01/2019PCN Họp ĐHCD bất thường năm 2019
18/01/2019LIC Lấy ý kiến CĐ bằng VB
18/01/2019LCD Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 600 đồng/CP
17/01/2019TIX Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018
17/01/2019C47 Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP
17/01/2019HBC Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,300,000 CP