IVS - Công Ty Chứng Khoán Đầu Tư Việt Nam
Mail IVS  |   Góp Ý  |   Diễn đàn  |   Ngôn ngữ:

Thông tin liên hệ

  • (024) 35 730073
  • (024) 35 779999 - 1900545461
  • (024) 35 730077
  • info@ivs.com.vn  |  Góp Ý

Đăng ký nhận bản tin hàng ngày qua email

Đối tác liên kết

Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác
Đối tác Đối tác

Lịch Sự Kiện

20/02/2019AGF Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
19/02/2019ABT Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
19/02/2019ABT Ngày GDKHQ Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 2,000 đồng/CP
18/02/2019PLP Ngày GDKHQ Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 12.000 đồng/CP
18/02/2019CPC Lấy ý kiến CĐ bằng VB
18/02/2019PGI Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,200 đồng/CP
18/02/2019SAM Giao dịch bổ sung - 7,250,560 CP
18/02/2019PLP Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1
18/02/2019HDP Giao dịch bổ sung - 335,000 CP
18/02/2019PGI Ngày GDKHQ Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,200 đồng/CP